fbpx
Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA KONFERENCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ POD NAZWĄ „KREW A UZALEŻNIENIA” znak sprawy MCPS.PUZ/CM/4300-52/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania MCPS-PUZ-CM-4300-52-2019

Informacja z otwarcia ofert MCPS-PUZ-CM-4300-52-2019

Identyfikator postępowania

IWZ MCPS.PUZ-CM-4300-52-2019

KluczPubliczny-Oferta-PostepowanieID-6a840600-2648-4952-8092-932d1307874e

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków


15.11.2019 08:30
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 26.11.2019 11:19

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane