fbpx
Menu Zamknij

Przygotowanie i realizację 3 szkoleń pn. “Działalność GKRPA” wraz z obsługą logistyczną. MCPS.PUZ/KK/4300-16/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

IWZ GKRPA

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 do IWZ – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do IWZ- Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 do IWZ- Wzór wykazu usług

Załącznik nr 6 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 do IWZ – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 do IWZ-Wzór wykazu Informacja dodatkowa dot. trenerów


23.07.2019 14:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Kowolik
ostatnia aktualizacja: 13.08.2019 14:56

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane