fbpx
Menu Zamknij

USŁUGA TRANSPORTOWA, POLEGAJĄCA NA PRZEWOZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘĆ INTEGRACYJNOPROFILAKTYCZNYCH W RAMACH WOJEWÓDZKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ “POROZUMIENIE DLA TRZEŹWOŚCI”. MCPS.ZP/PR/351-1/2020/U

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 10-04-2020 r.

Unieważnienie postępowania

KOREKTA Informacji z otwarcia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 516407-N-2020 z dnia 2020-02-26 r.

SIWZ-351-1-20

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Umowa

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 6 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 6a- Wzór informacji dotyczącej autokarów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 7 –INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW – wzór


26.02.2020 13:50
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Piotr Ratajczyk
aktualizacja: 10.04.2020 12::37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane