fbpx
Menu Zamknij

WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ DO MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ KALENDARZY NA 2020 R. ZNAK SPRAWY: MCPS.ZP/PR/351-17/2019/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytania 2019-11-04

Ogłoszenie nr 615498-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

SIWZ

Zał. nr 1- OPZ

Zał. nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – wzór oświadczenia

Zał. nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 -wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 6 – wzór formularza ofertowego

Zał. nr 7 – wykaz usług


29.10.2019 r. 11:12
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Piotr Ratajczyk
ostatnia aktualizacja: 15.11.2019 14:30

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane