Menu Zamknij

ZORGANIZOWANIE DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ ZNACZENIA I ROLI USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ ORAZ WOLONTARIATU WŚRÓD SENIORÓW – ZNAK SPRAWY: MCPS.PSN/072-16/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MCPS.PSN.UK.072-162019

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 04-11-2019

KLUCZ PUBLICZNY

Identyfikator postępowania

IWZ

ogłoszenie enotice

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 4 do IWZ – Dodatkowe doświadczenie

Załącznik nr 5 do IWZ- Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 6 do IWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 do IWZ – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 8 do IWZ -Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej


29.10.2019 r. 11:32
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 25.11.2019r. 09:47

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne

Powiązane