Menu Zamknij

Dwa szkolenia stacjonarne pn. „Profilaktyka uzależnień w szkole”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w dwóch bezpłatnych
20-godzinnych szkoleniach stacjonarnych pn. „Profilaktyka uzależnień w szkole.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
Celem każdego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników
do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Adresaci:

Szkolenia skierowane są do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z dziećmi
i młodzieżą, np. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka każdego szkolenia:

1. Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych
 w szkołach. Przedstawienie najważniejszych, z punktu widzenia profilaktyki, wniosków z badań ogólnopolskich na temat skali używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,
ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

2. Profilaktyka uzależnień – omówienie trzech poziomów profilaktyki (konkretne przykłady działań
na każdym z poziomów). Przykłady pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącym z grup podwyższonego ryzyka. Przedstawienie czynników ryzyka i czynników chroniących jako podstawy
do działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników związanych ze środowiskiem szkolnym.

3. Przegląd ofert profilaktycznych przekazywanych do szkół pod kątem ich skuteczności – wskazanie czym się kierować przy wyborze skutecznego programu profilaktycznego oraz jak tworzyć program profilaktyczny (kroki). Prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz wybranego programu rekomendowanego.

4. Nowe substancje oraz zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Wyzwania w pracy profilaktycznej,
tj. m.in. marihuana oraz produkty konopne, uzależnienia behawioralne. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce uzależnień.

Terminy szkoleń (do wyboru –  dwie niezależne grupy szkoleniowe – każda dla max. 30 osób):
Szkolenie 1: 4-6.10.2023 r.
Szkolenie 2: 8-10.11.2023 r.

Miejsce szkoleń:
Hotel HIT, ul. Kłopotowskiego 33 w Warszawie.

Informacje organizacyjne:

  • Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa.

Kontakt  szczegółowe informacje i rekrutacja:
Paulina Maj
tel.: 536 108 300
e-mail: mcps@mcp.org.pl

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane