Menu Zamknij

90 lat Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Działający w Pruszkowie DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego obchodził dziś jubileusz 90 lat istnienia. Od początku stał się domem dla ok. 100 osób. Tak też działa do teraz. W uroczystościach jubileuszowych wzięli dziś udział m.in. marszałek Adam Struzik, który wręczył prowadzącym placówkę medal pamiątkowy “Pro Masovia”, Aleksander Kornatowski – dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Artur Świercz – pełnomocnik zarządu województwa ds. osób z niepełnosprawnościami.

We wrześniu 1931 roku Założycielka Zgromadzenia Matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska zakupiła od Rady Powiatu Pruszkowskiego dom przy ul. Żbikowskiej i przeznaczyła go dla ok. 100 dziewcząt z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Placówka przetrwała trudny okres międzywojenny oraz czas okupacji. Pomimo ciężkich warunków rozwijała się. Po dziś dzień trafiają tam osoby z taką niepełnosprawnością, dla których staje się on domem opieki zapewniającym pielęgnację, ale też rozwój – ucząc codziennego życia i przygotowując do prostej pracy.

Opieka medyczna i dbanie o rozwój

Osoby przebywające w DPS-ie mogą liczyć na specjalistyczną opieką medyczną, w tym rehabilitację (kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię i masaż poprawiający ich stan funkcjonalny i przynoszący ulgę w bólu). Prowadzone są tam również zajęcia terapeutyczne, zwiększające zakres samodzielności i zaradności życiowej, oraz zajęcia sportowe, gry i zabawy – również na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy uczą się też posługiwania komputerem i przełamywania barier komunikacyjnych. Prowadzona muzykoterapia to nie tylko zajęcia dla podopiecznych, ale również aktywności w ramach zespołu „Szarpidruty”, który jest pretekstem do ćwiczeń i nauki grania na takich instrumentach jak ksylofon, gitara, keyboard, dzwonki chromatyczne, werbel i tamburyna. W DPS działa także zespół teatralny, pracownia ceramiczna, kawiarenka „Pod Aniołami” i pracownia kulinarna. Wszystkie te aktywności pozwalają każdemu z mieszkańców odnaleźć miejsce adekwatne do jego potencjału, ucząc nie tylko konkretnych umiejętności, ale też aktywnego współdziałania w zespole.

Jubileusz 90-lecia istnienia placówki był okazją do podsumowań i zaprezentowania możliwości, jakie daje to miejsce.

Wsparcie samorządu województwa

W czasie pandemii COVID-19 DPS miał możliwość skorzystania z unijnego projektu prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej „Wsparcie dla Mazowsza”. Dzięki prawie 199 tys. zł możliwe było zapewnienie właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w placówce, zabezpieczając pensjonariuszy i personel.

W ramach projektu m.in. zakupiono urządzenie Aerte technologii szwedzkiej do zwalczania patogenów, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe oraz środki do ochrony osobistej (maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne).

Kolejne wsparcie przyszło w tym roku. Decyzją zarządu województwa DPS otrzymał prawie 194 tys. zł dofinansowaniaz PFRON, które pozwoli wymienić windę (dźwig osobowy) w Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Obecna nie spełnia wymogów, nie obejmuje wszystkich kondygnacji budynku, a przede wszystkim jest za mała, by osoby z niepełnosprawnościami mogły z niej swobodnie korzystać. Nowy dźwig osobowy i nowy przystanek na poziomie -1 pozwolą swobodniej przemieszczać się mieszkańcom po obiekcie, a tym samym korzystać ze wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w DPS-ie.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane