Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Wstęp

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik do zał. nr 2-piecza-programy

Załącznik nr 2-nabór-piecza-programy


04.03.2020 10:43
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Bogusława Kaczyńska

 

 

 

Opublikowano wWydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane