Menu Zamknij

„ INNOVAthon dla dostępności” w Warszawie

To ostatni moment na zgłoszenie swojego udziału w bezpłatnych warsztatach, które pod koniec stycznia odbędą się w Warszawie. Uczestnicy wypracują zespołowo pomysły na niwelowania barier w przestrzeni publicznej m.in. w architekturze, transporcie, edukacji, ochronie zdrowia itp. Do wygrania nagrody pieniężne.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w warsztatach organizowanych w Warszawie „INNOVathon dla dostępności”. Odbędą się one 30 stycznia w Warszawie – „ Marzyciele i Rzemieślnicy Dom Innowacji Społecznych” (ul. Bracka 25).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 stycznia do północy! Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/innovathon-dla-dostepnosci-1957.html

Spotkanie prowadzone w duchu metody Design Thinking wychodzi naprzeciw problemom  osób z niepełnosprawnościami i starszych,  a także o ograniczonej mobilności . Projekt ma niwelować bariery występujące w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej.

W warsztatach mogą wziąć udział osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, które mają koncepcję na to, jak ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Organizatorzy zapraszają drużyny – od 3 do 5 osób – i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Moderatorzy pomogą usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez jury.

Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane podczas “INNOVAthonu dla dostępności” pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Dostępności i uzyskać grant do 100 000 zł. Udział w INNOVAthonie jest bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe, na które czekamy do 22 stycznia dostępne są na stronie: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/innovathon-dla-dostepnosci-1957.html

Informacje zamieszczone na FB: https://www.facebook.com/events/582771649224742/

Kilka słów na temat Projektu – Inkubator Dostępności

Inkubator Dostępności jest szukaniem nowych form pomocy, narzędzi, metod i sposobów komunikacji, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Obszary, w których poszukiwane są innowacje to architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, dostęp do kultury, usług czy produktów.

Celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań zwiększających dostępność. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielenie grantu – maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych – na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach inkubatora finansowane są mikro innowacje, a to oznacza, że test nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (+ max. 3 miesiące przygotowania), natomiast grupa testerów powinna liczyć od 7 do 12 osób. Zapraszani są innowatorzy, którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa z nich złożone. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w całej Polsce.

 

Opublikowano wAktualności

Powiązane