Menu Zamknij

KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Powiat radomski może poszczycić się kolejną inicjatywą wzmacniającą lokalny sektor ekonomii społecznej. 8 października br. podmioty ekonomii społecznej działające na terenie miasta, w obecności przedstawicieli MCPS podpisały formalne porozumienie o współpracy w ramach Radomskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Powstały Klaster to otwarta platforma współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej, dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną. Instytucjonalne ramy tej współpracy, to kolejny, wyraźny impuls akcentujący obecność ekonomii społecznej w życiu gospodarczym województwa mazowieckiego.

Sygnatariuszami porozumienia zostali: Fundacja Duchy lasu. Duchy historii, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o. o., Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Forgo for social economy” oraz Stowarzyszenie „Karuzela”.

Powołanie klastra jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji działań radomskich podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenia jakości ich produktów i usług. Działalność w grupie znacząco rozszerza potencjał podmiotów reprezentujących radomski sektor ekonomii społecznej i stanowi nową wartość dla wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w tym porozumieniu. Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach gospodarki. Dzięki pracy w grupie podmioty ekonomii społecznej mogą także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat.

Resized 20181008 104619

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wAktualności

Powiązane