Menu Zamknij

KONFERENCJA 10-11 KWIETNIA – „DOBRE PRAKTYKI DLA MAZOWSZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” (Program)

 W dniach 10 i 11 kwietnia w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 odbędzie się konferencja „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”.

Wydarzenie organizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Konferencja poświęcona będzie m.in. analizie dotychczasowych osiągnięć w zakresie profilaktyki uzależnień, analizie w perspektywie prawnej i merytorycznej ponoszonych wydatków w ramach gminnych programów kwestionowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz PARPA, które zapewne będą pomocne w zaplanowaniu kolejnych działań na terenie Województwa Mazowieckiego w zakresie problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym uzależnieniu od Internetu.

W trakcie konferencji zostanie zorganizowany panel dyskusyjny na temat działań samorządu w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz sukcesów i trudności w implementacji rekomendowanych programów profilaktycznych.

Prelegentami, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w ww. wydarzeniu są m.in.

·         dr Piotr Jabłoński – Dyrektor KBPN,

·         dr Bogusława Bukowska – Z-ca Dyrektora KBPN,

·         Katarzyna Łukowska – Z-ca Dyrektora PARPA,

·         dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta,

·         dr Magdalena Rowicka – psycholog, Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej,

·         dr Leszek Mellibruda

·         Anna Puchacz Kozioł – Radca Prawny PARPA,

·         Małgorzata Dalmata – Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN,

·         Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społeczny, Urząd Miasta Płocka,

·         Jadwiga Gawkowska – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Przewodnicząca GKRPA, Urząd Miasta Wołomin,

·         Anna Radomska – kierownik Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KBP,

·         Wojciech Targos – Kierownik Świetlic Środowiskowych, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie,

·         Jacek Ruszczewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień; Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii,

·         Danuta Muszyńska – Kierownik Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych KBPN,

·         Marcin Sochocki – socjolog, Fundacja Poza Schematami.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego województwa mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień.

Program konferencji 10-11.04.2019

Opublikowano wAktualności

Powiązane