Menu Zamknij

KONKURS “MAZOWIECKIEJ MARKI EKONOMII SPOŁECZNEJ’ 2019”

MMES
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych:

  • Rozwój
  • Reintegracja
  • Odpowiedzialność

Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej  kategorii.

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z w/w kategorii.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

lub                                                                                                    

  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

lub

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: a.idziak@mcps-efs.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Idziak tel.; (22) 622 42 32 wew. 40,  e-mail: a.idziak@mcps-efs.pl

Zapraszamy do udziału!

MMES’ 2019 – Prezentacja

MMES’ 2019 – Regulamin Konkursu

MMES’ 2019 – Założenia konkursu

Wniosek zgłoszeniowy MMES’ 2019

Opublikowany wAktualności, Aktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Wyroznione

Powiązane