Menu Zamknij

KONKURS “SPOŁECZNIK ROKU” TYGODNIKA NEWSWEEK

Informujemy, że tygodnik Newsweek Polska organizuje dziesiątą, jubileuszową edycję konkursu o tytuł „Społecznika Roku”. Konkurs jest organizowany z myślą o osobach, które bezinteresownie działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, udzielają się społecznie, wspierają społeczności lokalne seniorów, dzieci lub walczą o ochronę środowiska.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 r. Swoich kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów – jednego w kategorii ogólnopolskiej i jednego w kategorii lokalnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2019 roku.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres e-mail: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane