Menu Zamknij

Ponad 4,4 mln zł na dostosowanie trzech obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu powstanie parking dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Gostyninie zmiany na potrzeby niepełnosprawnych przejdą dwa obiekty – w jednym będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a w drugim dom pomocy społecznej. To projekty prowadzone przez sierpeckie i gostynińskie starostwa, które otrzymały dziś ponad 4,4 mln zł dofinansowania. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON i przeznaczone są właśnie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W podpisaniu umów wzięli dziś udział m.in. marszałek województwa Adam Struzik, ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora, oraz starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski, członek zarządu powiatu gostynińskiego – Maria Wróblewska, starosta sierpecki Mariusz Turalski i wicestarosta – Jarosław Ocicki.

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich dwa, na które właśnie podpisano umowy.

Wszystkie projekty pozwalają zmniejszać wykluczenie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji, opieki społecznej, wsparcia psychologicznego – mówi marszałek Adam Struzik. – To remonty, bez których duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług, do których dostęp mają inni.

Parking przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

Projekt otrzymał ponad 49,8 tys. zł dofinansowania. Zaplanowane prace obejmują budowę parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych. Istotnym elementem funkcjonowania tej placówki jest umożliwienie aktywnego i samodzielnego funkcjonowania niepełnosprawnym uczniom oraz integracja i kształtowanie wizerunku placówki jako „szkoły bez barier”. Dlatego wykonanie inwestycji umożliwi m.in. niepełnosprawnym uczniom samodzielne korzystanie z sali gimnastycznej (obecnie ze względu na brak podjazdu uczniowie poruszający się na wózkach muszą być wnoszeni i znoszeni przez inne osoby).

Adaptacja budynku przy ul. Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyninie

Inwestycja otrzymała 738 tys. zł dofinansowania. Dzięki temu możliwa będzie adaptacja i remont pierwszego piętra obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zmodernizowanej części obiektu prowadzone będą m.in. działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością (terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, terapia ręki, zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczna, zajęcia logopedyczne) oraz inne zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i poprawiające funkcjonowanie dzieci i młodzieży w codziennym życiu.

Zakres prac obejmie m.in. wydzielenie sal, gabinetów i innych pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, remont i przystosowanie łazienek, wymianę drzwi i posadzek, dostosowanie obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Adaptacja budynku przy ul. 3-go Maja 45 w Gostyninie na potrzeby domu pomocy społecznej

To wieloletnia inwestycja, na przeprowadzenie której samorząd województwa przekazał w sumie prawie 3,7 mln zł. Kompleksowy remont i adaptacja obiektu dawnej przychodni (własność powiatu gostyńskiego) pozwoli stworzyć tam warunki do funkcjonowania domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Obecnie DPS znajduje się poza Gostyninem, jednak dalsze funkcjonowanie placówki w jej dotychczasowej siedzibie nie jest możliwe ze względów organizacyjnych i technicznych.

Prace będą obejmować roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, teletechniczne, przeciwpożarowe i zagospodarowanie terenu. Pozwoli to na powstanie nowoczesnej placówki, umożliwiającej rehabilitację społeczną i zawodową osób psychicznie chorych. W obiekcie uruchomione zostaną pracownie terapii zajęciowej: arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, rękodzieło artystyczne, a także pracownia komputerowa i rehabilitacyjno-terapeutyczna. Planowane jest także utworzenie pokoi przygotowujących osoby niepełnosprawne do częściowego lub całkowitego usamodzielnia.

Pliki do pobrania:

20-07-16-ip-ponad-4-4-mln-zl-z-pfron-powiaty-gostyninski-i-sierpecki.docx (104 pobrania)

 

20-07-16-mp3-arkadiusz-boruszewski-starosta-gostyninski-o-obu-projektach.mp3 (85 pobrań)

 

20-07-16-mp3-maria-wroblewska-o-projektach-starostwa.mp3 (101 pobrań)

 

foto-2-plock.jpg (103 pobrania)

 

foto-3-plock.jpg (95 pobrań)

 

foto-8-plock.jpg (105 pobrań)

 

foto-9-plock.jpg (102 pobrania)

 

foto-10-plock.jpg (109 pobrań)

 

foto-11-plock.jpg (102 pobrania)

 

foto-12-plock.jpg (104 pobrania)

 

foto-13-plock.jpg (95 pobrań)

 

foto-14-plock.jpg (103 pobrania)

 

 

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail biuro.prasowe@mazovia.pl

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

 

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane