Menu Zamknij

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwana RKE, zgodnie z art. 118 ust.1a i ust. 1d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529 i Dz.U. 2019, poz. 271), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r., poz. 486), Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 309/12 z dnia 2 listopada 2012 r., jest usytuowana przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej:

Przewodnicząca: Joanna Truszkowska
Zastępca/Sekretarz:  Dorota Matuszak
Róża Nowak
Krystyna Chojecka
Jerzy Możdżonek

Do zadań Komisji należą m.in.:

  • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
  • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  • udział członków Komisji w posiedzeniach Komisji, posiedzeniach grup roboczych Komisji oraz wyjazdowych posiedzeniach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

tel.: (22) 376 85 00, fax (22) 376 85 99

Osoba do kontaktu: Żaneta Mróz, tel. (22) 376 85 57, e-mail: zaneta.mroz@mcps.com.pl

Opublikowany wAktualności, Komunikaty, Mazowiecka Akademia Sztuki Pomagania

Powiązane