Menu Zamknij

SEMINARIA: “Oddzielenie pracy socjalnej od pomocy finansowej” – 18 października 2019r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium organizowanym w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP)

  1. „Oddzielenia pracy socjalnej od pomocy finansowej”.

Seminarium odbędzie się w dniu 18 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie.

Seminarium poprowadzi: Alicja Naskrętpedagog, terapeuta rodzinny.

Ukończyła studia magisterskie o specjalizacji terapii pedagogicznej z pedagogią specjalną. Posiada 15 – letnie doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej oraz pomocy w rodzinie. Pedagog socjalny w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKA’’. Od 2011 roku pełni stanowisko Przewodniczącej Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne dotyczące pracy w obszarze pomocy społecznej m.in. ,,Niebieska Linia’’, ,,Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, ,,Bezpieczeństwo pracownika w kontakcie z klientem przemocowym’’, ,,Praca z rodziną dotkniętych przemocą’’. Przeprowadziła ok. 824 godzin dydaktycznych szkoleń o zakresie tematycznym oddzielenie pomoc socjalnej od pomocy finansowej.

Informacje organizacyjne:

–  uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium,

– uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie wraz z serwisem kawowym oraz ubezpieczenie na czas trwania seminarium.

– liczba miejsc ograniczona (20 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc – nie później jednak niż do dnia 4 października 2019r. – na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego pocztą elektroniczną (skan) na adres: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl, najpóźniej 8 października 2019r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Lista seminarium 18.10.2019

Rezerwa – lista 18.10.2019

Formularz zgłoszeniowy 18.10.2019

Program seminarium 18.10.2019

Opublikowany w Aktualności, Mazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Seminaria

Powiązane