Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Diagnoza i plan pracy z rodziną dysfunkcyjną” 29 października 2020 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line – „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, które odbędzie się 29 października 2020 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kwestiami dotyczącymi pracy socjalnej
z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Podczas szkolenia omówione zostaną tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi skali potrzeb, rodzajami wsparcia a także budowaniem planu pracy z osobą chorą oraz jej rodziną.

Szkolenie poprowadzi: Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,

  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały szkoleniowe,

  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,

  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 27 października 2020 r.
Uwaga: przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 692 70 34 wew. 116
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Formularz zgłoszeniowy Szkolenie Diagnoza i plan pracy z rodziną dysfukncyjną

Opublikowany w Aktualności, Mazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane