Menu Zamknij

Szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich dla PCPR.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza na trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wyżej wymienione modele były opracowywane i testowane na terenie całej Polski w latach 2018-2020. MCPS w Warszawie zajmował się Modelem Kooperacji w gminach wiejskich na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Modele Kooperacji dla gmin miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich testowane były w pozostałych częściach kraju.

Szkolenie seminaryjno-webinarowe skierowane jest do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa mazowieckie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 16, 17, 18 czerwca 2021 roku w godz. 9:00-13:30 w formie zdalnej z udziałem ekspertów Modelu w gminach wiejskich, doradców Modelu, konsultantów naukowego i prawnego. Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich trzech dniach szkolenia, na zakończenie otrzymają certyfikat.

Karty zgłoszeniowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl w tytule: „zgłoszenie PCPR”, najpóźniej do dnia 14.06.2021 r. W przypadku zakwalifikowania się do szkolenia, uczestnik będzie zobligowany do wypełnienia i przesłania na adres MCPS „Deklaracji uczestnictwa”. Liczba miejsc ograniczona. Link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Panią Małgorzatą Pawluczuk lub Larysą Gojło pod numerem tel.: (22) 37 68 567 lub (22) 37 68 566

Załączniki:

Opublikowano wAktualności, Projekty UE, Szkolenia

Powiązane