Menu Zamknij

UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKACH SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI PODPISANE

Samorząd województwa mazowieckiego na poprawę warunków rehabilitacji i zwiększenie dostępności do obiektów jej służących przeznaczył prawie 5,2 mln zł. Dofinansowanie otrzymało osiem obiektów, w których będą rehabilitowane osoby z niepełnosprawnościami. Umowy w tej sprawie podpisała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomogą zbudować, wyremontować bądź zmodernizować osiem obiektów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowaniu kompleksową modernizację przejdą dźwigi osobowe i towarowe, w budynkach wyremontowane będą m.in. podłogi, zamontowane windy zewnętrzne. Możliwa też będzie rozbudowa i przebudowa budynku, a nawet budowa obiektu.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

  • powiat sokołowski – ponad 150 tys. zł na zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie,
  • powiat pułtuski – ponad 218 tys. zł na remont podłóg z wymianą dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,
  • Gmina Miasto Płock – ponad 222 tys. zł na budowę fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno­-Wychowawczego nr 1 w Płocku,
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ponad 276 tys. zł na budowę krytej ujeżdżalni z aneksem pomocniczym na potrzeby całorocznej hipoterapii świadczonej osobom niepełnosprawnym w Centrum TPD Helenów,
  • powiat ostrowski ­– ponad 378 tys. zł na rozbudowę i przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli.

Dodatkowe wsparcie zostało przekazane na realizowane już zadania wieloletnie dla:

  • powiatu piaseczyńskiego – w 2019 r. ponad 1,6 mln zł na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach (zadanie realizowane w latach 2018–2019),
  • Fundacji Odzyskać Radość – w 2019 r. ponad 2,1 mln zł na budowę ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze”
    w Bogurzynie (zadanie realizowane w latach 2018–2020),
  • Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” – ponad 115 tys. zł na modernizację węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością (zadanie realizowane w latach 2018–2019).
Opublikowany w Aktualności, Osoby z Niepełnosprawnością, Wyroznione

Powiązane