Menu Zamknij

Uzdlonieni niepełnosprawni z mazowsza nagrodzeni

Z talentem, a przede wszystkim z potrzebą wyrażania się przez sztukę – tacy są uczestnicy konkursu plastycznego organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. „Mój dom Mazowsze” skierowany był do niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu. Zgłoszeń było 96, przyznanych nagród i wyróżnień – 17.
 
To była pierwsza edycja „Mój dom Mazowsze” – konkursu plastycznego dla osób niepełnosprawnych. Temat miał zachęcić artystów do przedstawienia ich wizji domu, regionu, „małej ojczyzny”, miejsca im bliskiego. Prace pokazały, jak indywidualne i nietuzinkowe może być ujęcie tego samego tematu.
 
Zależy nam na aktywności osób z niepełnosprawnością, by pokazać, że mimo ich wielu codziennych zmagań, realizują swoje pasje i w rezultacie mogą być, a wręcz są inspiracją dla innych – mówiła o idei Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS. – Liczba nadesłanych prac pokazuje, że jest wśród nich dużo utalentowanych osób i co ważne – że mają możliwość podczas zajęć, w miejscach, w których się rozwijają, realizować swoje pasje.
 
Konkurs skierowany był do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej, pracujących w zakładach aktywności zawodowej, pracujących w podmiotach ekonomii społecznej, uczestników szkół integracyjnych i specjalnych oraz członków stowarzyszeń i fundacji wspierających osoby niepełnosprawne.
 
Prace można było nadsyłać w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, techniki multimedialne. Wpłynęło w sumie 96 zgłoszeń, z czego 40 prac w kategorii malarstwo i witraż, 18 rysunków i grafik, 11 prac w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba, 15 – w kategorii tkanina i aplikacja oraz dwie prace, które były oceniane w kategorii techniki multimedialne.
 
Przyznano w sumie 17 nagród i wyróżnień. Oceny dokonywała komisja, w skład której wchodzili m.in. Krystyna Piotrowska – artystka sztuk wizualnych, graficzka, autorka filmów i instalacji wideo, Kamil Sipowicz – polski historyk filozofii, pisarz, poeta, dziennikarz, rzeźbiarz i malarz, Katarzyna Haber – kurator galerii Apteka Sztuki. W każdej z kategorii wyłoniono laureatów, a w rysunku i grafice oraz w tkaninie i aplikacji przyznano również wyróżnienia. Statuetki oraz dyplom pamiątkowy wręczyli przewodnicząca komisji konkursowej Elżbieta Bogucka i przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w sejmiku województwa mazowieckiego Piotr Kandyba. podczas uroczystej gali odbywającej się 26 listopada w galerii Apteka Sztuki w Warszawie. Konkurs odbywał się pod honorowy patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
 
Laureatami zostali: w kategorii malarstwo i witraż: 1. miejsce – Monika Parapura (Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Skórcu) za pracę „Katedra pod opieką moich skrzydeł”, 2. miejsce – Krzysztof Matuła (Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Siedlcach) za „Wodopój”, 3. miejsce – Halina Krzciuk i Krzysztof Rdzanek (Katolickie Stowarzyszenie „Serce dla Serc” w Jasionnie Środowiskowy Dom Samopomocy, pow. białobrzeski) za „Mój dom – tam gdzie mogę być sobą”; w kategorii rysunek i grafika: 1. miejsce – Marcin Michalak (Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Siedlcach) za pracę „Mazowiecka wieś – weselnicy”, 2. miejsce – Włodzimierz Słojewski (Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) za „Mazowiecki strumyk”, 3. miejsce – Grzegorz Melańczuk (Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Warsztat terapii zajęciowej w Sokołowie Podlaskim) za „Tu jest mój dom” oraz dwa wyróżnienia: Damian Chojecki (Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Siedlcach) za „Zamek w Liwie” i Krzysztof Paul (Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, pow. płocki) za „A to Polska właśnie”; w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba: 1. miejsce – Magda Dończyk (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim) za „Odpoczynek pod wierzbą”, 2. miejsce – Grzegorz Ołdak (Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) za „Ukochane Bielany”, 3. miejsce – Michał Gos (Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu – warsztaty terapii zajęciowej) za „Panoramę Starego Miasta w Warszawie od strony Wisły”; w kategorii tkanina i aplikacja: 1. miejsce – Joanna Eysymontt (Środowiskowy Dom Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną) za „Koguciki”, 2. miejsce – Dorota Fijałkowska (Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) za „Mazowieckie Równiny – to mój dom, życie, szczęście”, 3. miejsce – Wanda Wysokińska (Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”) za „Szydełkową serwetkę”, a wyróżnienie otrzymał Dariusz Zdzisław Nyziak (warsztat terapii zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku) za „Mój Płock moje Mazowsze”; w kategorii techniki multimedialne: grafika komputerowa, animacja, film wpłynęły dwie prace i obie otrzymały nagrody: 1. miejsce – Iga Pawlińska i Paweł Grochowski (Caritas Diecezji Siedleckiej warsztat terapii zajęciowej w Siedlcach) za „Mój dom Mazowsze”, a 2. miejsce Karol Chudzik i Artur Odzimek (Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance, pow. radomski) również za pracę o tytule „Mój dom Mazowsze”. Spośród laureatów komisja przyznała również nagrodę specjalną, którą otrzymał Marcin Michalak za swoją pracę „Mazowiecka wieś – weselnicy”.
 
 
 
 
 
Opublikowany w Aktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane