Menu Zamknij

VIII POSIEDZENIE MAZOWIECKIEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

6 września 2018 r. odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wśród poruszanych tematów znalazły się:

  • Przedstawienie stanu ekonomii społecznej na Mazowszu, czyli cykliczne analizy statystyczne.
  • Omówienie dotychczasowych działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, miedzy innymi IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną.
  • Omówienie zadań realizowanych do końca 2018 roku na rzecz mazowieckiej ekonomii społecznej.
  • Przybliżenie założeń zawartych w aktualizacji „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”.
  • Omówienie stany prac nad aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”.

Członkowie komitetu dyskutowali także na temat różnić i zależności kryjących się za „chłodnymi” statystykami ekonomii społecznej, możliwości ubiegania się o realizację zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz o zmianach prawnych dotyczących ekonomii społecznej – aktualizacja KPRES, projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej oraz projekt ustawy o centrach usług społecznych.

PLAN SPOTKANIA

PREZENTACJA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane