Menu Zamknij

Wizyta studyjna w gospodarstwach opiekuńczych

 

Chętnie się uczymy! Województwo kujawsko-pomorskie prowadzi przy wsparciu środków z UE gospodarstwa opiekuńcze projekt „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim”. Odpowiada za nie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

To forma wsparcia z zakresu opieki i integracji społecznej. Chodzi o zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla 225 niesamodzielnych osób. Ma to formę pobytu dziennego. Opieką objęte są osoby ze zdiagnozowaną przez lekarza pierwszego kontaktu niesamodzielnością. Gospodarstwa zapewniają na obszarach wiejskich 75 miejsc oraz dają możliwość podniesienia kompetencji w zakresie opieki 25 osobom. To przykład dobrego, innowacyjnego rozwiązania w sferze polityki senioralnej, wobec którego swoje zainteresowanie wyrażały środowiska seniorów z Mazowsza. Projekt został dofinansowany z funduszy europejskich kwotą ok. 3,25 mln zł

Uczestnicy poddani wcześniejszej rekrutacji podzieleni są na trzy półroczne turnusy (maksymalnie do 5 osób na każdy turnus) i podpisują umowy projektowe z ODR. Uczestnicy są dowożeni do gospodarstwa opiekuńczego 5 dni w tygodniu, a nad ich opieką czuwa koordynator zatrudniony przez ODR na umowę cywilnoprawną (minimalna krajowa pensja).

Uczestnikom zapewnione jest całodzienne wyżywienie (ok. 23,00 zł brutto na osobę), opieka psychologa oraz przede wszystkim możliwość interesującego spędzania czasu. Ponadto gospodarstwo opiekuńcze otrzymuje z projektu ok. 2000 tys. zł brutto za udostępnione pomieszczenie.

Gospodarstwo opiekuńcze w miejscowości Wysokie Brodno (powiat brodnicki) odwiedziło 13 osób z Mazowsza, w tym pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele Mazowieckiej Rady Seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy (Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”).

Dzień później kolejna grupa – 14 osób miała okazję zobaczyć, jak działa gospodarstwo opiekuńcze w miejscowości Dubielno (powiat świecki). Ciekawym rozwiązaniom przyglądali się również pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele Mazowieckiej Rady Seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, przedstawiciel lokalnego samorządu, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy (Centrum Alzheimera).

Opublikowano wAktualności

Powiązane