Menu Zamknij

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NT. STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU UZALEŻNIEŃ

Szanowni Państwo,
w imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkiej Konferencji nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Konferencja odbędzie się 20 i 21 września 2018 r. w Hotelu Warsaw Plaza, ul. Łączyny 5 w Warszawie, zaś adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji. W konferencji przewidujemy udział ekspertów zagranicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Z poważaniem,

Artur Pozorek

p.o. dyrektora MCPS

ZAPROSZENIE

Więcej informacji: WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NT. STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU UZALEŻNIEŃ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane