Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PN. “SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Szanowni Państwo,
w imieniu
Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego,
oraz
Pana Jacka Zalewskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
zapraszamy do udziału w konferencji
pn. „Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego”

Konferencja skierowana jest do: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zintegrowanie środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w województwie mazowieckim.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku w Warszawie w godz. 10.00 – 14.30, w Kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 26.

PROGRAM KONFERENCJI

LISTA UCZESTNIKÓW

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 10 września 2018 r. skanem
na adres: arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl lub pocztą na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul.Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa

Lista uczestników zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl w zakładce: „Szkolenia i Konferencje”

Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane