Menu Zamknij

Baza dobrych praktyk – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu

W ramach inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zwróciło się do gmin i powiatów z prośbą o przesłanie informacji dot. nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, w obszarze przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.

Prezentujemy 20 najciekawszych projektów.

Liczymy, iż baza przykładowych rozwiązań stanie się inspiracją do tworzenia i realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć w innych powiatach i gminach przyczyniających się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie mazowieckim.

Jeśli w Państwa gminie lub powiecie testowane i/lub realizowane są nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu i chcieliby się Państwo podzielić informacjami na ich temat serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 22 376 85 96 oraz 22 376 85 97 lub e-mail: mcps@mcps.com.pl.

Plik z bazą dobry praktyk:

Opublikowano wDobre Praktyki - osoby z niepelnosprawnosciami