Menu Zamknij

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie zaprasza na VIII edycję bezpłatnych szkoleń on-line w ramach Projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach połączeń przez platformy webinarowe. 

Dwudniowe szkolenia obejmują szeroki zakres tematyczny. Ich celem jest podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym jakości usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szkolenia trwają w godzinach:  9:00 – 12:00 on-line (zdalnie), natomiast w godzinach 13:00 – 16:00 offline – część statyczna, praca na materiałach (np. studium przypadku, kazus, nagrany wykład).

Do udziału zapraszamy osoby zatrudnione na terenie województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Szkolenia skierowane są do: asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie,  pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego.  

Ze szkoleń tych mogą skorzystać osoby, które jeszcze nie brały udziału w szkoleniach w ramach projektu “Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” z zakresu:

 1. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 10-11 kwietnia 2021 r.(szkolenie weekendowe)  
 2. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 10-11 kwietnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 3. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 10-11 kwietnia 2021 r.(szkolenie weekendowe) 
 4. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 15-16 kwietnia 2021 r.
 5. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 15-16 kwietnia 2021 r.
 6. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 17-18 kwietnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 7. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 17-18 kwietnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 8. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 17-18 kwietnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 9. Psychopedagogika traumy 22-23kwietnia 2021 r.
 10. Zarządzanie ludźmi 22-23 kwietnia 2021 r.
 11. Zarządzanie sobą w czasie 24-25 kwietnia 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 12. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 24-25 kwietnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 13. Wypalenie zawodowe 29-30 kwietnia 2021 r.
 14. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu 29-30 kwietnia 2021 r.
 15. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą “Za życiem” (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 08-09 maja 2021 r. (szkolenie weekendowe) 
 16. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 08-09 maja 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 17. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 13-14 maja 2021 r.
 18. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 13-14 maja 2021 r.
 19. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 15-16 maja 2021r.
 20. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 20-21 maja 2021 r.
 21. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 20-21 maja 2021 r.
 22. Praca z osobą uzależnioną 22-23 maja 2021r. (szkolenie weekendowe)
 23. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 27-28 maja 2021r.
 24. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 27-28 maja 2021r.
 25. Metody dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 29-30 maja 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 26. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 05-06 czerwca 2021r. (szkolenie weekendowe)
 27. Cyberprzemoc wśród młodzieży 05-06 czerwca 2021 r.
 28. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 10-11 czerwca 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 29. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 10-11 czerwca 2021 r.
 30. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 12-13 czerwca 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 31. Depresja u dzieci i młodzieży 12-13 czerwca 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 32. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 17-18 czerwca 2021 r.
 33. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 17-18 czerwca 2021 r.
 34. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 19-20 czerwca 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 35. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 19-20 czerwca 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 36. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 24-25 czerwca 2021 r.
 37. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 24-25 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która deklaruje chęć udziału w szkoleniu, może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach tego projektu. Jeżeli ktoś z Państwa brał już udział w szkoleniach realizowanego projektu “Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, to niestety nie kwalifikuje się do udziału w szkoleniu.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają 3 podręczniki, pomoce dydaktyczne do zajęć, hasło dostępu do platformy e-learningowej WSP oraz  certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu. 

Zapisy na szkolenie oraz więcej informacji na stronie projektu: www.wspieranierodziny.wspkorczak.eu  

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane