Menu Zamknij

Centra Usług Społecznych w województwie mazowieckim

Czym są centra usług społecznych (CUS)?

Centra usług społecznych to nowe jednostki organizacyjne w lokalnej polityce społecznej – udzielają bardziej kompleksowego wsparcia i wykraczają z ofertą poza grupy osób będących w ubóstwie, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Korzystanie z usług oferowanych w CUS nie wiąże się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej. Na Mazowszu działa obecnie 12 centrów usług społecznych.

Możliwość powoływania nowych instytucji polityki społecznej wynika z ustawy z  9 lipca 2019 r. o  realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
Ustawa nie nakłada na samorządy gminne obowiązku powołania CUS i pozostawia im możliwość wybrania dogodnego momentu utworzenia własnego centrum.

Celem działania CUS jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin czy grup społecznych.

Centra usług społecznych na terenie Mazowsza:

Zachęcamy do lektury broszur, które zawierają szczegółowe informacje o zadaniach i strukturze nowej jednostki w samorządzie gminnym. Prezentują sposób, w jaki CUS może przyczynić się do rozwoju pracy socjalnej, a także wskazują, jaką rolę odgrywają w tym procesie regionalne ośrodki polityki społecznej:

Broszura https://mcps.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/Broszura_CUS.pdf

Akty prawne dotyczące Centrum Usług Społecznych:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych

Materiały do pobrania:

źródło: www.prezydent.pl

Opublikowano wCUS