Menu Zamknij

Centra usług społecznych

W tym roku na Mazowszu będzie działać 8 centrów usług społecznych (CUS). Tyle gmin zgłosiło chęć udziału w pilotażu. Centra są nowym typem instytucji. Z założenia mają wykraczać poza świadczenie pomocy osobom ubogim czy mniej zaradnym. Korzystanie z usług oferowanych w CUS nie będzie wiązało się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej.

Możliwość powoływania nowych instytucji polityki społecznej wynika z ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Celem ich działania jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin czy grup społecznych. Misja CUS wykracza poza świadczenie pomocy osobom ubogim czy mniej zaradnym.

Ustawa nie nakłada na samorządy gminne obowiązku powołania CUS i pozostawia im możliwość wybrania dogodnego momentu utworzenia własnego centrum.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało konkurs, w którym 30 wybranych z kraju centrów usług społecznych otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 100 mln zł. Ze środków skorzystały m.in. samorządy z Mazowsza, które zdecydowały się powołać centra usług społecznych. Pierwsze CUS-y w województwie mazowieckim funkcjonują już w gminach Wieniawa i Czarnia oraz w Kozienicach. Projekty rozpoczęły się także w Mszczonowie, Milanówku i Żyrardowie, a w marcu rozpocznie się realizacja projektu w gminie Lesznowola. W gminie Wiązowna CUS rozpocznie działalność w maju 2021 r.

Zachęcamy do lektury broszur, które zawierają szczegółowe informacje o zadaniach i strukturze nowej jednostki w samorządzie gminnym. Prezentują sposób, w jaki CUS może przyczynić się do rozwoju pracy socjalnej, a także wskazują, jaką rolę odgrywają w tym procesie regionalne ośrodki polityki społecznej.

Materiały do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań dotyczących tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych:

Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
Wydział Badań Społecznych
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl, tel. (22) 376 85 57

źródło: www.prezydent.pl