Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadania, zadanie pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Termin składania ofert od 1 lutego do 23 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ekonomii Społecznej pod nr tel. 22 376 85 63 , 22 376 85 61.

Załączniki:

Uchwała 156/292/22

Zał. nr 1 do uchwały 156/292/22 – ogłoszenie


01.02.2022 14:25
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Aneta Sepka

Opublikowano wWydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane