Menu Zamknij

EAPN Polska opublikowała raport dotyczący ubóstwa i polskiej polityki przeciwdziałania ubóstwu 2022-2023 r.

EAPN Polska opublikowała raport dotyczący ubóstwa i polskiej polityki przeciwdziałania ubóstwu 2022-2023r. Publikacja zawiera przegląd danych odnoszących się do ubóstwa oraz deprywacji materialnej i społecznej. Porusza temat ubóstwa rodzin z dziećmi, dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Jak wynika z badania ubóstwo skrajne w Polsce dotyka ponad 1,8 mln osób. Badania ubóstwa dochodowego w Polsce obejmują tylko gospodarstwa domowe. Brakuje danych dotyczących osób, które przebywają w placówkach całodobowych bądź w przestrzeni publicznej.

W raporcie zwrócono szczególną uwagę na sytuację osób w kryzysie bezdomności. Ukryte ubóstwo skrajne określane jako kryzys bezdomności mogło wzrosnąć aż dwukrotnie, w związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. Zniesienie zakazu eksmisji w skutek sytuacji pandemicznej, rosnące koszty czynszu a także energii, gazu i ciepła mogą generować zadłużenia a co za tym idzie większą niepewność mieszkaniową oraz bezdomność. Dramatyczny wzrost skali bezdomności oraz wykluczenia mieszkaniowego w Polsce utrzymuje się również w 2023 roku.

Raport dostępny jest pod linkiem: poverty_watch_23_v12_10_v2_ost.pdf (eapn.org.pl)

Opublikowano wKryzys bezdomności

Powiązane