Menu Zamknij

Analizy i badania [MCPS]

Poniżej przedstawiamy zestawienie analiz i badań realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Działania realizowane były w ramach prac Wydziału Ekonomii Społecznej oraz projektu “Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Najstarsze badania z lat 2014-2015 przeprowadzono w ramach projektu “Razem dla Mazowsza. Edukacja w działania”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .

Wykaz analiz i badań:

 • Analiza społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, 2019 
 • Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju, 2016
 • Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów, 2016
 • Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim. Jak długo utrzymuje się spółdzielnia socjalna? Badanie czynników warunkujących powodzenie i niepowodzenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim, 2018
 • Ewaluacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu za okres styczeń 2017- czerwiec 2018, 2019
 • Kluczowe sfery rozwoju dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, 2019
 • Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego, 2020
 • Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim, 2017
 • Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego, 2015-2016, 2017
 • Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych, 2015-2016, 2017
 • Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu, 2014
 • System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu, 2015

Okładka raportu ZAZ

Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego

POBIERZ


 

Okładka analizy

Analiza społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, 2019

POBIERZ


Okładka publikacji z badaniem

Kluczowe sfery rozwoju dla sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, 2019

POBIERZ


Okładka publikacji z badaniem

Ewaluacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu za okres styczeń 2017- czerwiec 2018, 2019

POBIERZ


Okładka publikacji z badaniem

Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim. Jak długo utrzymuje się spółdzielnia socjalna? Badanie czynników warunkujących powodzenie i niepowodzenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim, 2018

POBIERZ


Okładka publikacji z badaniem Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim

Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim, 2017

POBIERZ


Okładka publikacji Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych_2017

Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego

POBIERZ RAPORT ZA 2017 ROK

POBIERZ RAPORT ZA LATA 2015-2016


Okładka publikacji Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w roku 2017

Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych

POBIERZ RAPORT ZA 2017 ROK

POBIERZ RAPORT ZA LATA 2015-2016


Okładka publikacji Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju

Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju, 2016

POBIERZ


Okładka publikacji Raport z badania Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów

Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim – analiza potrzeb i zasobów, 2016

POBIERZ


Okładka publikacji z badaniem System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu.

System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu, 2015

POBIERZ


Okładka publikacji z badaniem Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu

Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu, 2014

POBIERZ


 

Opublikowano wAnalizy i badania o ekonomii społecznej

Powiązane