Menu Zamknij

Analizy i badania [różne podmioty]

Poniżej przedstawiamy zestawienie analiz i badań realizowanych przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DES MRPiPS), Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (mOWES prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy). Zachęcamy do lektury.

Wykaz analiz i badań:

 • Audyty i wizyty monitorujące w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej – raport, DES MRPiPS, 2018
 • Badanie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – analiza wyników, DES MRPiPS, 2019
 • Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020
 • Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych – analiza wyników, DES MRPiPS, 2019
 • Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r., GUS
 • Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r., GUS, 2017
 • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r., GUS, 2015
 • Drogi współpracy – jak samorządy współdziałają z organizacjami, mOWES, 2019
 • Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r., GUS, 2018
 • Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I, GUS, 2018
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2018-2019, DES MRPiPS, 2020
 • Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, 2019
 • Raport z badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, DES MRPiPS, 2019
 • Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016, GUS, 2018
 • Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu, GUS, 2019
 • Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, 2019
 • Spółdzielnie socjalne w 2016 r., GUS, 2018
 • Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r., GUS, 2018

Obrazek okładki publikacji

Audyty i wizyty monitorujące w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej – raport, DES MRPiPS, 2018

POBIERZ


Obrazek okładki publikacji

Badanie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – analiza wyników, DES MRPiPS, 2019

POBIERZ


 

Okładka raportu

Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020

POBIERZ


Obrazek okładki publikacji

Badanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych – analiza wyników, DES MRPiPS, 2019

POBIERZ


Obrazek okładki publikacji

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej
w 2017 r., GUS

POBIERZ


Obrazek okładki publikacji

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej
w 2016 r., GUS, 2017

POBIERZ


Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 16.11.2017 r.]

Obrazek okładki publikacji

Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r., GUS, 2015

POBIERZ


Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 16.11.2017 r.]

 

Drogi współpracy – jak samorządy współdziałają z organizacjami, mOWES, 2019

Link do podsumowania badania >>>

Obrazek okładki publikacji

Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r., GUS, 2018

POBIERZ


 

Obrazek okładki publikacji

Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – etap I, GUS, 2018

POBIERZ


Okładka publikacji

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych za okres 2018-2019, DES MRPiPS, 2020 

POBIERZ


 

Obrazek okładki publikacji

Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, 2019

POBIERZ


Obrazek okładki publikacji

Raport z badania satysfakcji klientów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, DES MRPiPS, 2019

POBIERZ


 

 

Obrazek okładki publikacji

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016, GUS, 2018

POBIERZ


Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 03.07.2018 r.]

Obrazek okładki publikacji

Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu, GUS, 2019

POBIERZ


 

Obrazek okładki publikacji

Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r., GUS, 2019

POBIERZ


 

Obrazek okładki publikacji

Spółdzielnie socjalne w 2016 r., GUS, 2018

POBIERZ


Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g… [data dostępu: 21.02.2018 r.]

Obrazek okładki publikacji

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r., GUS, 2018

POBIERZ


 

 

Opublikowano wAnalizy i badania o ekonomii społecznej

Powiązane