Menu Zamknij

Badanie współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – od 13 sierpnia do 4 października br. – prowadzone będą badania na temat współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego. Badanie realizowane będzie przez PCG Polka Sp. z o.o.

Celem tego badania jest identyfikacja, w jakich obszarach oraz w jakiej skali i formie, taka współpraca jest możliwa i co leży u podstaw motywacji do nawiązywania relacji pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a biznesem.

Badanie skierowane jest do podmiotów z terenu Mazowsza, w tym: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszelkie informacje pozyskane w trakcie badania traktowane są jako poufne.

Zapraszamy do aktywnego udziału w wywiadach telefonicznych (CATI), pogłębionych wywiadach indywidualnych oraz badania ankietowego skierowanego do przedstawicieli firm.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/BiznesiPES

Opublikowany wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane