Menu Zamknij

Dotacje CIS – Aktualne

Informujemy, że 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w spawie wprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrów integracji społecznej.

W planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS.  

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z dochodów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, pochodzących z opłat celowych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:

  • po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami,
  • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję,
  • do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.     

1-uchwała CIS

2-Procedura

3-Wniosek o dotacje

4-Karta oceny formalnej

5-Karta oceny merytorycznej


Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej może przyznać Instytucji dotację na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy poprzez zawarcie porozumienia.

Ramowy wzór porozumienia wraz z załącznikami:

Ramowy wzór porozumienia w spawie przyznania dotacji na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej

Załącznik nr 4 do porozumienia-wypłata środków

Załącznik nr 5 do porozumienia-sprawozdanie

Załącznik nr 6 do porozumienia – oświadczenie trwałości

Załącznik nr 7 do porozumienia – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna