Menu Zamknij

Wizytówka

Główne działania Wydziału Ekonomii Społecznej:

 • koordynacja działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;
  • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • wspieranie współpracy miedzy sektorem ekonomii społecznej a jego otoczeniem – samorządami lokalnymi, szkołami, uczelniami wyższymi, biznesem itp.;
  • monitorowanie sektora ekonomii społecznej;
 • opracowanie dokumentu strategicznego dot. ekonomii społecznej – Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2030 (wcześniej Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030);
 • współpraca z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego;
 • promowanie ekonomii społecznej w regionie;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.

Powyższe działania realizowane są w ramach środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w ramach projektu pt. „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu”, współfinansowanego w ramach funduszy europejskich.