Menu Zamknij

Inne projekty dotyczące ekonomii społecznej

Lista projektów dotyczących ekonomii społecznej, w tym projekty ogólnopolskie.

Lp. Tytuł projektu Realizatorzy Adres strony projektu
1 Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej
2 Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej http://ozrss.pl/projekt-ozrss-spojna-integracja-regionalna-ekonomii-spolecznej/
3 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej
4 Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej http://forum-owes.pl/
5 Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego  http://www.spoldzielnie.org/project,43
6 Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
7 Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej.
8 Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania prawa zamówień publicznych w ramach makroregionu I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (Łódź)
9 Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-latach-2014-2020/