Menu Zamknij

Kontakt

Zachęcamy do odwiedzenia: Logotyp portalu facebook.com Logotyp youtube.com

Kontakt do osób zajmujących się tematyką ekonomii społecznej:

Zespół Wydziału Ekonomii Społecznej

Robert Gajewski
Kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej
Główne obowiązki: koordynacja prac Wydziału
Tel.: [22] 376 85 61

 Email: robert.gajewski[at]mcps.com.pl

Luiza Burba
Główny specjalista
Główne obowiązki: koordynacja projektu pt. "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

Tel.: [22] 376 85 62
Email: luiza.burba[at]mcps.com.pl

Andrzej Idziak
Starszy inspektor
Główne obowiązki: promocja Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, prowadzenie profilu "Ekonomia społeczna na Mazowszu" na Facebook'u, redagowanie tekstów do informatorów, katalogów, ulotek oraz innych wydawnictw poświęconych ekonomii społecznej
Tel.: [22] 376 85 65
Email: andrzej.idziak[at]mcps.com.pl
Anna Krawczyk
Specjalista
Główne obowiązki: współpraca z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES)

Tel.: [22] 376 85 64
anna.krawczyk[at]mcps.com.pl

Elwira Ociepka-Owczarek
Inspektor
Główne obowiązki: szkolenia dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej, dotacje dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), materiały promocyjne

 Tel.: [22] 376 85 63
 Email: elwira.owczarek[at]mcps.com.pl

Agnieszka Pajda
Specjalista
Główne obowiązki: współpraca z otoczeniem ekonomii społecznej (jednostki samorządu terytorialnego, biznes, uczelnie wyższe)

Tel.: [22] 376 85 62
Email: agnieszka.pajda[at]mcps.com.pl
Krzysztof Pilecki
Starszy specjalista
Główne obowiązki: monitoring ekonomii społecznej w woj. mazowieckim, Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, obsługa strony www

Tel.: [22] 376 85 64
Email: krzysztof.pilecki[at]mcps.com.pl
Aneta Sępka
Starszy inspektor
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, dotacje dla centrów integracji społecznej (CIS) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES)
Tel.: [22] 376 85 63
Email: aneta.sepka[at]mcps.com.pl
Ryszard Szwarc
Starszy inspektor
Główne obowiązki: koordynacja zadań promocyjnych mazowieckiej ekonomii społecznej

Tel.: [22] 376 85 65
Email: ryszard.szwarc[at]mcps.com.pl