Menu Zamknij

Edycja 2017

Lista laureatów konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017 r.

6 czerwca 2017 r. w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie odbyły  się  “III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną” – konferencja połączona z targami Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu Mazowsza. W ramach tego wydarzenia przyzynano Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej 2017.

O przyznanie wyróżnienia Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku bieżącym ubiegało się: 10 Spółdzielni Socjalnych, 8 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Zakłady Aktywności Zawodowej, 2 Stowarzyszenia oraz 2 Fundacje. W kategorii „otoczenie ekonomii społecznej”, do wyróżnienia zgłoszone zostały: 2 firmy, 1 spółdzielnia, 1 Powiatowy Urząd Pracy oraz 1 burmistrz gminy. Kapituła konkursu postanowiła przyznać znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej –  21 podmiotom ekonomii społecznej ubiegającym się o to zaszczytne wyróżnienie.

W gronie nagrodzonych znaleźli się:

1.    Centrum Integracji Społecznej w Markach
2.    Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej
3.    Galeria Apteka Sztuki Zakład Aktywności Zawodowej
4.    Klubokawiarnia „Życie jest fajne”
5.    Kuchnia Czerwony Rower
6.    Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”
7.    Spółdzielnia Socjalna „Amelia”
8.    Spółdzielnia Socjalna „Haven”
9.    Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia”
10.    Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka”
11.    Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju „Kalejdoskop”
12.    Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol” 
13.    Stowarzyszenie „Karuzela” 
14.    Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
15.    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” 
16.    Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus 
17.    Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Na Przedwiośniu” 
18.    Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku
19.    Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św.  Marcina 
20.    Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie Caritas Diecezji Płockiej 
21.    Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach.

Zdjęcie laureatów Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, przyznanej w 2017 roku

Honorowe wyróżnienia otrzymały także osoby, firmy i instytucje zasłużone dla rozwoju ekonomii społecznej w woj. mazowieckim. Wśród laureatów znaleźli się:
1. Dakoma Sp. z o. o. Monika i Sławomir Orlińscy
2. Grodziska Spółdzielnia „Malwa”
3. Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki
4. Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.
5. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień dokonała Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Ww. podmioty mają prawo do:

  • oznakowania produktów lub usług oferowanych przez podmiot znakiem ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017’’;
  • umieszczenia znaku ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 20176” w miejscu/budynku, w którym znajduje się siedziba PES;
  • umieszczania informacji i znaku ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017” obok nazwy i logo podmiotu we wszelkich materiałach i drukach reklamowych;
  • promowania podmiotu na stronie internetowej, w publikacjach, reportażach, materiałach informacyjnych i imprezach organizowanych przez MCPS;
  • posługiwania się znakiem ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017’’, w kampaniach medialnych, imprezach targowych, wystawienniczych.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii cz. I i galerii cz. II.

Opublikowano wMazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Powiązane