Menu Zamknij

Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (Komitet) jest organem wspierającym działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję doradczo-konsultacyjną i współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, zgodnie z art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) .

Komitet podejmuje współpracę z podmiotami działającymi na polu ekonomii społecznej, które identyfikują się z jej celami i są gotowe je realizować we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.   

Skład Komitetu stanowią przedstawiciele: samorządu województwa, wojewody, samorządu lokalnego, sektora ekonomii społecznej oraz sektora biznesu.

Zadania Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

  • Ocena spójności zapisów „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” z celami i założeniami innych dokumentów krajowych i wojewódzkich w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
  • Ocena stopnia realizacji misji i celów „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”;
  • Ocena efektywności działań na rzecz zwiększenia wiedzy o ekonomii społecznej i jej widoczności w województwie mazowieckim.

Obsługę prac Komitetu zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Pilecki
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
tel. (22) 622 47 32 wew. 45
e-mail: krzysztof.pilecki@mcps-efs.plMateriały związane z pracami Komitetu:

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

 


 

Regulamin Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Skład Instytucjonalny Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Protokół z I posiedzenia MKRES

Protokół z II posiedzenia MKRES

Protokół z III posiedzenia MKRES

III posiedzenie – stanowisko nr 1

III posiedzenie – stanowisko nr 2

Protokol_IV posiedzenie.pdf

Raport MKRES 2016 r..pdf

Protokol_V_posiedzenie MKRES.pdf

Protokol_VI_posiedzenie_MKRES.pdf

Raport z przebiegu prac MKRES w 2017 r.pdf

Protokol-VIII posiedzenie MKRES.pdf

Stanowisko nr 3.pdf

IX posiedzenie MKRES.pdf

Protokół X posiedzenie MKRES

Raport z przebiegu prac MKRES w 2018

X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

XI – posiedzenie mkres – protokół

XI posiedzenie – prezentacja

Protokół z XII posiedzenia MKRES

Prezentacja z XII posiedzenia MKRES

Prezentacja dot. dokumentu “Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2020+. Wnioski i rekomendowane rozwiązania”

Pismo Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS w odpowiedzi na stanowisko MKRES

Pismo UM WM ws. ES w nowej perspektywie finansowej

Protokół z XIII posiedzenia MKRES

Prezentacja ogólna

Prezentacja z diagnozą ekonomii społecznej