Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze do projektu pn. „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”

W imieniu Dyrekcji Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w Rzeszowie uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu “SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych i konsorcjów spółdzielczych.

Celem projektu jest włączenie co najmniej 6 przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz utworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), do których przystąpi co najmniej 24 PES i dwóch przedsiębiorców tworzących ponadregionalne sieci branżowe.

Proces rekrutacji trwa od 04.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach realizatorów projektu:

https://www.pap.rzeszow.pl/projekty/sukces

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z biurem projektu pod numerem tel. 17 857 71 00 lub drogą elektroniczną: klaster@pap.rzeszow.pl,sukces@pap.rzeszow.pl

Opublikowany w Aktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane