Menu Zamknij

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wspiera osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Odbiorcami działań OWES są: osoby fizyczne, a w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym, grupy inicjatywne, które chcą założyć podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej (fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym), przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej.

 

OWES W RAMACH SWOICH DZIAŁAŃ ZAPEWNIA:

  • ANIMACJĘ LOKALNĄ (integracja środowiska, reprezentowanie środowiska, promocja działalności środowiska);
  • DORADZTWO (ogólne, prawne, księgowo-podatkowe, menadżerskim, finansowym, marketingowym, branżowym);
  • SZKOLENIA (powoływanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych);
  • DOTACJE (dotacje na miejsca pracy dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wsparcie pomostowe dla nowopowstałych miejsc pracy).

Poniżej zaprezentowana została mapa z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z podziałem na obszar funkcjonowania w województwie mazowieckim. Funkcjonuje w nich 5 OWES-ów, które uzyskały akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Aby uzyskać więcej informacji o ofercie OWES-u działającego na terenie danego powiatu proszę o kliknięcie w poniższą nazwę organizacji:

Lider: Fundacja Fundusz Współpracy

Lider: Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Lider: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Lider: Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych

Lider: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Więcej o procesie akredytacji:

 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Zapraszamy także do zapoznania się z ulotką zawierającą szczegółową informację o ofercie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej: