Menu Zamknij

Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop

Do sektora ekonomii społecznej zaliczają się: podmioty reintegracyjne (centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)), koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym organizacje kościelne, przedsiębiorstwa społeczne (PS), spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady pracy chronionej (ZPCh).

Więc o definicjach w publikacji “ABC ekonomii społecznej, czyli słownik pojęć i terminów” – Pobierz plik (.pdf)

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z podmiotem ekonomii społecznej wykorzystaj poniższą wyszukiwarkę i zestawienia oraz skontaktuj się z nami (Kontakt).


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop

Opis:
  • handel i pozostałe usługi
  • usługi socjalne

Stowarzyszenie jest założycielem sklepu charytatywnego, gdzie można zakupić odzież, meble, sprzęt AGD, RTV, itp. Do sklepu można przynosić rzeczy używane lub zgłaszać gotowość ofiarowania mebli, lodówek.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: ciechanowski
Gmina: Ciechanów
Adres:
Ulica Śmiecińska 9, 06-400 Ciechanów, Mazowieckie, Poland
E-mail: chsd@op.pl
NIP: 5661828543
REGON: 130919892

Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej pochodzą z dostępnych rejestrów (Baza Krajowego Rejestru Sądowego i wyszukiwarki REGON na portalu Głównego Urzędu Statystycznego, rejestr Wojewody Mazowieckiego, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), baz oraz doświadczeń własnych.

Dane nie zawsze pokrywają się z aktualną kondycją funkcjonowania danego podmiotu. Jeśli jakieś dane nie są aktualne to proszę o kontakt pod adresem krzysztof.pilecki@mcps.com.pl