Menu Zamknij

FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY “SEPTOMA”

Do sektora ekonomii społecznej zaliczają się: podmioty reintegracyjne (centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)), koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym organizacje kościelne, przedsiębiorstwa społeczne (PS), spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady pracy chronionej (ZPCh).

Więc o definicjach w publikacji “ABC ekonomii społecznej, czyli słownik pojęć i terminów” – Pobierz plik (.pdf)

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z podmiotem ekonomii społecznej wykorzystaj poniższą wyszukiwarkę i zestawienia oraz skontaktuj się z nami (Kontakt).


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:
Główny profil działalności:

Producent preparatów do dezynfekcji : powierzchni, narzędzi, sprzętu i skóry. Wszystkie preparaty posiadają odpowiednie pozwolenia na obrót produktem biobójczym oraz badania.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: wołomiński
Gmina: Ząbki
Adres:
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki
Telefon: [22] 781 51 48
KRS: 48914
NIP: 1250001283
REGON: 402916
Data wpisu do rejestru: 1939-01-01

Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej pochodzą z dostępnych rejestrów (Baza Krajowego Rejestru Sądowego i wyszukiwarki REGON na portalu Głównego Urzędu Statystycznego, rejestr Wojewody Mazowieckiego, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), baz oraz doświadczeń własnych.

Dane nie zawsze pokrywają się z aktualną kondycją funkcjonowania danego podmiotu. Jeśli jakieś dane nie są aktualne to proszę o kontakt pod adresem krzysztof.pilecki@mcps.com.pl