Menu Zamknij

„Perfect-Socjal” Spółdzielnia Socjalna


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: mławski
Gmina: Strzegowo
Adres:
Czarnocinek 22 06-458
Telefon: 511 517 820
KRS: 668491
NIP: 5691881269
REGON: 366884952
Data wpisu do rejestru: 2017-03-27

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”