Menu Zamknij

Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o. o.


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:

PS ŚMA non profit sp. z o.o. działa w dwóch obszarach:

  1. Prowadzenie żłobka dla 75 dzieci,
  2. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2018, 2019 i 2020

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: żyrardowski
Gmina: Żyrardów
Adres:
Józefa Mireckiego 63 96-300 Żyrardów
Telefon: 516 708 771
KRS: 707609
NIP: 8381857769
REGON: 368919809
Data wpisu do rejestru: 2017-12-06

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”