Menu Zamknij

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: płocki
Gmina: Drobin
Adres:
09-210 Stanisławowo, Stanisławowo 9

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”