Menu Zamknij

Spółdzielnia Socjalna „Eko-Komfort” z siedzibą w Łosicach

Do sektora ekonomii społecznej zaliczają się: podmioty reintegracyjne (centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)), koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym organizacje kościelne, przedsiębiorstwa społeczne (PS), spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady pracy chronionej (ZPCh).

Więc o definicjach w publikacji “ABC ekonomii społecznej, czyli słownik pojęć i terminów” – Pobierz plik (.pdf)

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z podmiotem ekonomii społecznej wykorzystaj poniższą wyszukiwarkę i zestawienia oraz skontaktuj się z nami (Kontakt).


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „Eko-Komfort” z siedzibą w Łosicach

Opis:
  • usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe,
  • usługi ogrodnicze,
  • usługi gastronomiczne,
  • odzież, krawiectwo,
  • kultura, rozrywka, sport.

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: łosicki
Gmina: Łosice
Adres:
ul. Narutowicza 2B 08-200 Łosice
KRS: 455154
NIP: 4960248095
REGON: 146598642
Data wpisu do rejestru: 2013-03-19

Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej pochodzą z dostępnych rejestrów (Baza Krajowego Rejestru Sądowego i wyszukiwarki REGON na portalu Głównego Urzędu Statystycznego, rejestr Wojewody Mazowieckiego, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), baz oraz doświadczeń własnych.

Dane nie zawsze pokrywają się z aktualną kondycją funkcjonowania danego podmiotu. Jeśli jakieś dane nie są aktualne to proszę o kontakt pod adresem krzysztof.pilecki@mcps.com.pl