Menu Zamknij

Spółdzielnia Socjalna Grodzisko


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:
  • Skansen - Grodzisko Grudusk,
  • Organizacja imprez plenerowych, wycieczek, spotkań integracyjnych,
  • Organizacja lekcji historii, pokazów garncarskich, kowalstwa, kulinarne,
  • Zarządzanie terenami zielonymi, pracami porządkowymi,
  • Mała gastronomia (zapiekanki, frytki, hod-dog, kiełbaska i kaszanka z grilla) oraz catering

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: ciechanowski
Gmina: Grudusk
Adres:
ul. Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
KRS: 545688
NIP: 5662014216
REGON: 360959360
Data wpisu do rejestru: 2015-03-05

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”