Menu Zamknij

Spółdzielnia Socjalna „Ogrody Marzeń”


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:
  • usługi utrzymania czystości
  • usługi ogrodnicze
  • usługi stolarskie

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: płocki
Gmina: Słupno
Adres:
09-410 Nowe Gulczewo ul. Szlachecka 42
KRS: 302246
Data wpisu do rejestru: 2008-04-03

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”