Menu Zamknij

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2017

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: węgrowski
Gmina: Wierzbno
Adres:
07-111 Wierzbno, Jaworek 32
Telefon: [25] 793 45 19

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”